Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ | GDPR

1. Úvodní informace

Jan Špinar s.r.o., IČ: 053 85 083, se sídlem Rudolfovská tř. 1965/29, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 25225 (dále jen „Správce“) poskytuje služby prostřednictvím internetové prezentace na adrese www.janspinar.cz (dále jen „Služby“). Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníka (fyzické osoby) při poskytování Služeb.

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zasílání obchodních sdělení týkajících se Služeb zákazníkovi.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v následujícím rozsahu údajů poskytnutých Správci zákazníkem při učinění objednávky formou email zprávy nebo online formulářem na web prezentaci; identifikačních údaje zákazníka poskytnutých Správci: (jméno, příjmení) a údajů o poskytnutých Službách shromážděných Správcem (IP adresa, email schránka, telefonní číslo, kontaktní adresa, adresa realizace).

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování Služeb a dále do konce kalendářního roku, v němž bylo ukončeno plnění smlouvy o poskytování Služeb, a po dobu pěti následujících kalendářních let. Tím není dotčeno právo Správce využívat emailovou adresu zákazníka k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zákazníkem.

5. Další informace o zpracování osobních údajů

  1. Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  2. Zpracovatelé osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nevyužívá žádné zpracovatele.
  3. Příjemci osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nepředává jejich osobní údaje žádným příjemcům.

6. Poučení o právech zákazníků

  1. Právo zákazníka na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu.
  2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani udělit Správci souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Odvolání souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení nebude mít žádný vliv na možnost využívat Služby.
  3. Další práva zákazníka. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil tento vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
  4. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů. Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy nebo na adrese sídla firmy.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

8. Ukončení zpracování osobních údajů

  1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu
  2. Zpracovávání osobních údajů po ukončení služby. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) nebo e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem plnění Smlouvy nebo ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby.

9. Informace o používání Cookies

Článek Podmínky použití webové prezentace si můžete přečíst zde.

Garážová vrata
rolety venkovní
žaluzie venkovní
brány a ploty
markýzy
sítě proti hmyzu
 

jsme na trhu
od roku 1999

Od svého vzniku je hlavním cílem
firmy dodávat zákazníkovi
kvalitní výrobky.
neváhejte náS kontaktovat ohledně
nezávazné kalkulacE, KTEROU VÁM
ZPRACUJEME ZCELA zdarma

O Nás

Jsme rodinná firma a zabýváme se výrobou a montáží garážových vrat, vjezdových bran, předokenních rolet a stínící techniky. Firma byla založena již v roce 1999 a od té doby získala tisíce spokojených zákazníků v privátním i průmyslovém sektoru po celé České republice. Nabízíme závory, parkovací vjezdové systémy, žaluzie, sítě, rolety, markýzy, zasklívání lodžií, bezpečnostní mříže, clony, garážové pohony.


Copyright © 2015 janspinar.cz
Produkce Alistra.cz